Kurumsal Risk Eğitimi yapılmıştır.

Trakya Üniversitesi 2023-2027 dönemi Stratejik Planı ile belirlenen, kurumsal düzeyde stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik ‘Risklerin Belirlenmesi’ ve ‘Kurumsal Risk Haritası’nın hazırlanması amacı ile 03.11.2022 tarihinde, için Kurumsal Risk Eğitimi, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin yöneticilerinin  katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

07.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Kurumsal Risk Yönetimi Çalıştayı”na yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde;

  • Çalıştayın Amacı ve Dayanağı
  • Risk Yönetim Sürecindeki Yapılar, Görev ve Sorumluluklar
  • Risk ve Risk Yönetimi Kavramı
  • Risk Hiyerarşisi
  • Risk Yönetim Süreci
  • Risk Türleri
  • Risklerin Tespit Edilmesi
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • Riske Cevap Verme
  • Risklerin İzlenmesi ve Raporlanması

konularına yer verilmiştir.

Çalıştayda yapılacak olan çalışma ve kullanılacak doküman hakkında bilgi verilerek eğitim tamamlanmıştır.

Eğitim sunusu aşağıda yer almaktadır.

Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 03.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 157 kez okundu.