RSS | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | T.C. Trakya Üniversitesi http://sgdb.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - RSS Wed, 21 Mar 18 13:59:43 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 07.03.2018 ... 2018 - 2022 dönemine ait Stratejik Plan https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018---2022-donemine-ait-stratejik-plan https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018---2022-donemine-ait-stratejik-plan 28.02.2018 ... 2018 Yılı Performans Porgramı https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-porgrami https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-porgrami 28.02.2018 ... 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-idare-faaliyet-raporu-yayinlanmistir https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-idare-faaliyet-raporu-yayinlanmistir 13.02.2018 ... Başkanlık https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/baskanlik https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/baskanlik 13.02.2018 ... Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/stratejik-yonetim-ve-planlama-sube-mudurlugu https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/stratejik-yonetim-ve-planlama-sube-mudurlugu 13.02.2018 ... İç Kontrol Şube Müdürlüğü https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/ic-kontrol-sube-mudurlugu https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/ic-kontrol-sube-mudurlugu 24.01.2018 ... Aile Bildirimi Hakkında (Önemli) https://sgdb.trakya.edu.tr/news/aile-bildirimi-hakkinda--onemli https://sgdb.trakya.edu.tr/news/aile-bildirimi-hakkinda--onemli 24.01.2018 ... 2017 Kasım Ayı Mali Tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-kasim-ayi-mali-tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-kasim-ayi-mali-tablolar 22.01.2018 ... 2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-birim-faaliyet-raporu https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-birim-faaliyet-raporu 12.01.2018 ... 2017 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu (Güncelleme) https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-mali-yili-idare-faaliyet-raporu--guncelleme https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-mali-yili-idare-faaliyet-raporu--guncelleme 03.01.2018 ... Harcama Birimi Yöneticilerinin Dikkatine (Harcama Yönetim Sistemi) https://sgdb.trakya.edu.tr/news/harcama-birimi-yoneticilerinin-dikkatine--harcama-yonetim-sistemi https://sgdb.trakya.edu.tr/news/harcama-birimi-yoneticilerinin-dikkatine--harcama-yonetim-sistemi 28.12.2017 ... 2018 Yılı Performans Programı Güncellenecek Birimler https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-programi-guncellenecek-birimler https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-programi-guncellenecek-birimler 21.11.2017 ... 2017 Ekim Ayı Mali Tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-ekim-ayi-mali-tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-ekim-ayi-mali-tablolar 21.11.2017 ... 2017 Eylül Ayı Mali Tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-eylul-ayi-mali-tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-eylul-ayi-mali-tablolar 15.11.2017 ... Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/butce-ve-performans-programi-sube-mudurlugu https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/butce-ve-performans-programi-sube-mudurlugu 15.11.2017 ... Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/muhasebe--kesin-hesap-ve-raporlama-sube-mudurlugu- https://sgdb.trakya.edu.tr/staff/muhasebe--kesin-hesap-ve-raporlama-sube-mudurlugu- 03.11.2017 ... 2017 Yılı Performans Programı Gösterge Takip Formları https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-performans-programi-gosterge-takip-formlari https://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-performans-programi-gosterge-takip-formlari 31.10.2017 ... Straterjik Plan Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporları https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/straterjik-plan-yillik-izleme-ve-degerlendirme-raporlari https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/straterjik-plan-yillik-izleme-ve-degerlendirme-raporlari 31.10.2017 ... İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/ic-kontrol-sistemi-degerlendirme-raporlari https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/ic-kontrol-sistemi-degerlendirme-raporlari 05.10.2017 ... 2017 Ağustos Ayı Mali Tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-agustos-ayi-mali-tablolar https://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-agustos-ayi-mali-tablolar