Gösterge Takip Tabloları

Üniversitemizin 2018- 2022 dönemini kapsayan üçüncü Stratejik Planı ile yeni Amaç ve Hedeflere ait Göstergeler belirlenmiştir. Belirlenen bu yeni göstergelerin gerçekleşme düzeylerinin beş yıl boyunca Performans Programları ile yıllık olarak takip edilmesi kanuni bir zorunluluktur.

Bu amaçla Stratejik Plana ait gösterge takip tablolarında bulunan performans göstergelerinin Plan Dönemi Başlangıç Değeri ile beş yıllık dönemde yıllar itibari ile hedeflenen değerlerin tespiti gerekmektedir. Gösterge Takip Tabloları ektedir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 21.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 721 kez okundu.