Aile Bildirimi Hakkında (Önemli)


     Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 17/01/2018 tarih ve 1120 sayılı yazısına istinaden;
     Aile Bildirimlerinin e-Devlet üzerinde bulnan  Kamu Personeli Aile Bildirim Sistemi (KAPBİS) ile doldurularak mutemetlere onay için gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili yazı ektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 24.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1297 kez okundu.