2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu Güncellenecek Veriler

     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemizin 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, idareye ait bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. 
     İdare Faaliyet Raporuna esas teşkil edecek bilgiler http://sgdb.trakya.edu.tr adresinde olup, ilgili birimlerce güncelleme yapılarak 30.01.2020 tarihine kadar, yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve e-mail ortamında syplanlama@trakya.edu.tr adresine gönderilmesi hususunda, gereğini rica ederim.
Ek Dosyalar
Bu içerik 09.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 105 kez okundu.