2015 mali yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları.

Üniversitemizin 2015 mali yılı performans programı hazırlık çalışmaları kapsamında, performans programında yer alan genel bilgiler bölümünün güncellenmesi gerekmektedir. Bilgilerin ilgili birimler tarafından 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle güncellenerek 11 Temmuz 2014 tarihine kadar evrak ortamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, elektronik ortamda syplanlama@trakya.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 03.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2102 kez okundu.