Personelimiz

Başkanlık

Strateji Geliştirme D. Bşk. Aydın DÖNMEZ

Görev : Daire Başkanı
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : aydind@trakya.edu.tr

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Öğr. Gör. Mesut ZEKİOĞLU

Görev : Stratejik Yön. ve Plan.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : mesutzekioglu@trakya.edu.tr

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Mali Hiz. Uzm. Cansu AVCI

Görev : Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : cansuavci@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlkay PARTİ

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : ilkayparti@trakya.edu.tr

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Şube Md. Tamer KARAKURT

Görev : Bütçe Performans Şube Müdürü
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1203
TÜ E-Posta : tamerkarakurt@trakya.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Veysel PARLAR

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : veyselparlar@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Sümeyra TEK

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : sumeyratek@trakya.edu.tr

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Mali Hiz. Uzm. Bülent MUZİKA

Görev : Muhasebe Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : bulentmuzika@trakya.edu.tr

Şef Fatime TAÇ

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : fatimetac@trakya.edu.tr

Şef Sinem Baytöre NİZAM

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : sinembaytore@trakya.edu.tr

Veznedar Eniz KILIÇ

Görev : Vezne
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : enizkilic@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlknur KARADAVUT

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : ilknurkaradavut@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Mustafa ŞANAL

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : mustafasanal@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Erdal COŞAR

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : erdalcosar@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Rasime Ceylan KÖŞE

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : rasimeceylan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tuğba BAYRAM KOÇAK

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : tugbabayram@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Dilay ŞİMŞEK

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : dilaygelen@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Burhanettin AYHAN

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : burhanettinayhan@trakya.edu.tr