Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Öğr. Gör. Mesut ZEKİOĞLU

Görev : Stratejik Yön. ve Plan.
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : mesutzekioglu@trakya.edu.tr