Personelimiz

Strateji Geliştirme D. Bşk. Aydın DÖNMEZ

Görev : Daire Başkanı
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : aydind@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Nursel ANLAMAM

Görev : Sekreterlik
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1200
TÜ E-Posta : nurselanlamam@trakya.edu.tr

Şube Md. Engin KOÇ

Görev : İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : enginkoc@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlkay PARTİ

Görev : İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Telefon : 0 (284) 223 42 28 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : ilkayparti@trakya.edu.tr

Şube Md. Tamer KARAKURT

Görev : Bütçe Performans Şube Müdürü
TÜ E-Posta : tamerkarakurt@trakya.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Bülent MUZİKA

Görev : Muhasebe Yetkilisi
Telefon : 0 (284) 223 47 27 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : bulentmuzika@trakya.edu.tr

Şef Fatime TAÇ

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : fatimetac@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mesut ZEKİOĞLU

Görev : Stratejik Yön. ve Plan.
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : mesutzekioglu@trakya.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Yrd. Veysel PARLAR

Görev : Mali Hizm. Uzm. Yrd.
TÜ E-Posta : veyselparlar@trakya.edu.tr

Veznedar Eniz KILIÇ

Görev : Vezne
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : enizkilic@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Erdal COŞAR

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : erdalcosar@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Dilay ŞİMŞEK

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : dilaygelen@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Rasime CEYLAN

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : rasimeceylan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Mustafa ŞANAL

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : mustafasanal@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Sinem Baytöre NİZAM

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : sinembaytore@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. İlknur KARADAVUT

Görev : Maaş Tahakkuk İşleri
Telefon : 0 (284) 223 42 27 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : ilknurkaradavut@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tuğba BAYRAM KOÇAK

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : tugbabayram@trakya.edu.tr

Memur Halil İbrahim GÜLTEKİN

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
Telefon : 0 (284) 223 42 28
TÜ E-Posta : hibrahimgultekin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Merve KUMDERELİ

Görev : Stratejik Yön. ve Plan.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : mervekumdereli@trakya.edu.tr

Memur Nuran IRMAK

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
TÜ E-Posta : nuranirmak@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Burhanettin AYHAN

Görev : Muh. Kes. Hesap ve Rap.
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : burhanettinayhan@trakya.edu.tr