Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Şube Md. Tamer KARAKURT

Görev : Bütçe Performans Şube Müdürü
TÜ E-Posta : tamerkarakurt@trakya.edu.tr

Mali Hiz. Uzm. Yrd. Veysel PARLAR

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
TÜ E-Posta : veyselparlar@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Halil İbrahim GÜLTEKİN

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
TÜ E-Posta : hibrahimgultekin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Merve KUMDERELİ

Görev : Bütçe ve Perf. Programı
Telefon : 0 (284) 223 42 10 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : mervekumdereli@trakya.edu.tr