Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünün fonksiyon ve görevleri şu şekildedir; 

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA FONKSİYONU:
 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İdare ve birim faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

PERFORMANS VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME FONKSİYONU:

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ FONKSİYONU:

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7084 kez okundu.