Misyon-Vizyon

Misyon

     İyi mali yönetim ilkeleri çerçevesinde; Üniversitemizin mali kaynaklarının elde edilmesi ve bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile hesap verilebilirliğinin temini bakımından bütçenin hazırlanması ve uygulanması, mali kontrol ile mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını sağlamak.

Vizyon  

     
Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi, kullanımı ve hesap verilebilirliği bakımından, işinde uzman, yeniliğe açık, İyi Mali Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekliliğini sağlayan, öncü bir başkanlık olmak.


Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5221 kez okundu.