İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Başkanlığımız İç Kontrol Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin iç kontrol sistemi ile ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
 • İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek,
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek,
  • Taşınmaz satışları ile Trakya Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 10. maddesinde belirtilen limiti aşan taşınır satışlarına ilişkin işlem dosyaları,

  • Trakya Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen limiti aşan taahhüt dosyaları ve sözleşme tasarıları,

  • Taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin işlem dosyaları,

  • Ödenek gönderme belgeleri,

  • Ödenek aktarma işlemleri,

  • Kadro dağılım cetvelleri,

  • Geçici işçi pozisyonlarına ilişkin cetveller,

  • Yan ödeme cetvelleri,

  • Sözleşmeli personel cetvelleri ile sözleşme tasarıları, 

 
Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5963 kez okundu.