Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

     Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünde, Üniversitenin bütçe ve ödenek işlemleri ile performans programı hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemler yürütülmektir. Şubede ifa edilen görevler şunlardır;
  • Performans programı hazırlıklarını koordine etmek,
  • Performans programını hazırlamak,
  • Üniversite bütçesini hazırlamak,
  • Bütçe ile verilen ödeneklere ait ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını izlemek ve raporlamak,
  • Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
  • Üniversiteye ait bütçe gelir tahminlerini gerçekleştirmek amacı ile elde edilen gelirlerin takip işlemlerini yürütmek.
Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5618 kez okundu.