Üniversitemizde Stratejik Risk Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi

Kurumsal düzeyde stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik Risklerin Belirlenmesi ve Kurumsal Risk Haritasının hazırlanması amacı ile 11-12-13 Şubat 2019 tarihlerinde Üniversitemizde,  İç Kontrol Enstitüsü’nün (Internal Control Institute - ICI) katkılarıyla Stratejik Risk Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU başta olmak üzere akademik ve idari birimlerin yöneticilerinin  katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal düzeyde stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik risklerin belirlenmesi, analize tabi tutularak önceliklendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturabilmesi amacı ile düzenlenen Stratejik Risk Değerlendirme Çalıştayı'nın 

birinci gününde;

Risk Yönetimine İlişkin Kavramların Açıklanması,
Hile ve Suistimal Riskleri ile Teknoloji Riskleri
Risk Değerlendirme Teknikleri,
Risklerin Kontrolü Ve Risk İyileştirme Eylemlerinin Planlanması
Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması 

ikinci gününde;

Risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması
Risklerin ölçülmesi
Kontrollerin tanımlanması
Kalıntı riskin tespiti
Risk iyileştirme eylemlerinin planlanması
Risk kontrol matrislerinin hazırlanması 

üçüncü gününde;

Çalıştay Çıktılarının Katılımcılar İle Birlikte Değerlendirilmesi,
Çalıştay Sonuçlarının Nihai Rapor Haline Getirilmesi, İzlenmesi Ve Takibi Konusunda Yol Haritasının Sunulması,
Sertifika ve Kapanış Töreni

ile çalıştay tamamlanmıştır.

 

 

Ek Resimler
Bu içerik 14.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1787 kez okundu.