RSS | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | T.C. Trakya Üniversitesi http://sgdb.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - RSS Tue, 17 Oct 17 02:57:49 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 05.10.2017 ... 2017 Ağustos Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-agustos-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-agustos-ayi-mali-tablolar 05.10.2017 ... 2017 Haziran Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-haziran-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-haziran-ayi-mali-tablolar 05.10.2017 ... 2017 Mayıs Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-mayis-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-mayis-ayi-mali-tablolar 05.10.2017 ... 2017 Temmuz Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-temmuz-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-temmuz-ayi-mali-tablolar 31.07.2017 ... 2017 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-mali-yili-kurumsal-mali-durum-beklentiler-raporu http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-mali-yili-kurumsal-mali-durum-beklentiler-raporu 21.07.2017 ... Gösterge Takip Tabloları http://sgdb.trakya.edu.tr/news/gosterge-takip-tablolari http://sgdb.trakya.edu.tr/news/gosterge-takip-tablolari 21.07.2017 ... Stratejik Plana Ait Hedef Kartları http://sgdb.trakya.edu.tr/news/stratejik-plana-ait-hedef-kartlari http://sgdb.trakya.edu.tr/news/stratejik-plana-ait-hedef-kartlari 03.07.2017 ... 2017 Yılı Performans Programı Gösterge Takip Formları http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-performans-programi-gosterge-takip-formlari http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2017-yili-performans-programi-gosterge-takip-formlari 28.06.2017 ... 2018 Yılı Performans Programı Güncellenecek Birimler http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-programi-guncellenecek-birimler http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-yili-performans-programi-guncellenecek-birimler 23.06.2017 ... 2018 2019 2020 Bütçe Hazırlık Çalışması http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-2019-2020-butce-hazirlik-calismasi http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2018-2019-2020-butce-hazirlik-calismasi 29.05.2017 ... Trakya Üniversitesi İç Kontrol Standartları 2017 Yılı Uyum Eylem Planı http://sgdb.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-ic-kontrol-standartlari-2017-yili-uyum-eylem-plani http://sgdb.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-ic-kontrol-standartlari-2017-yili-uyum-eylem-plani 23.05.2017 ... 2017 Nisan Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-nisan-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-nisan-ayi-mali-tablolar 24.04.2017 ... 2017 Mart Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-mart-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-mart-ayi-mali-tablolar 14.04.2017 ... 2013-2014-2015 Mali Yıllarına ait Proje Verileri Tablosu http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2013-2014-2015-mali-yillarina-ait-proje-verileri-tablosu- http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2013-2014-2015-mali-yillarina-ait-proje-verileri-tablosu- 14.04.2017 ... Bilimsel Araştırma Projelerinin Yıllar İtibari ile Dağılım Tablosu http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/bilimsel-arastirma-projelerinin-yillar-itibari-ile-dagilim-tablosu- http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/bilimsel-arastirma-projelerinin-yillar-itibari-ile-dagilim-tablosu- 14.04.2017 ... Kamu İç Kontrol Standartları http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/kamu-ic-kontrol-standartlari- http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/kamu-ic-kontrol-standartlari- 14.04.2017 ... SCI-EXPANDED, SSCI VE A&HCI, CPCI-S ve CPCI-SSH Dergilerde Yayın Sayıları http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/sci-expanded--ssci-ve-a-hci--cpci-s-ve-cpci-ssh-dergilerde--yayin-sayilari http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/sci-expanded--ssci-ve-a-hci--cpci-s-ve-cpci-ssh-dergilerde--yayin-sayilari 14.04.2017 ... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/trakya-universitesi-ic-kontrol-sistemi-yonergesi http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/trakya-universitesi-ic-kontrol-sistemi-yonergesi 22.03.2017 ... 2017 Şubat Ayı Mali Tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-subat-ayi-mali-tablolar http://sgdb.trakya.edu.tr/pages/2017-subat-ayi-mali-tablolar 20.03.2017 ... 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2016-yili-yatirim-programi-izleme-ve-degerlendirme-raporu http://sgdb.trakya.edu.tr/news/2016-yili-yatirim-programi-izleme-ve-degerlendirme-raporu